W ciągu miesiąca sprawozdawczego inwestycje Ankary w amerykański dług publiczny zmniejszyły się do 28,8 mld dolarów, podczas gdy w maju wynosiły 32,6 ml dolarów. Turcja konsekwentnie pozbywała się obligacji państwowych USA od listopada ubiegłego roku. Wówczas dysponowała amerykańskimi papierami wartościowymi na kwotę  61,2 mld dolarów (ponad dwa razy więcej niż obecnie).

Rosja opuściła tę listę jeszcze w maju, kiedy szybko ograniczyła zakup obligacji państwowych USA — z 48,7 mld do 14,9 mld dolarów. W czerwcu inwestycje w amerykański dług publiczny były na takim samym poziomie co w maju.

Liderem na liście na podstawie rezultatów z czerwca pozostają Chiny: są posiadaczami obligacji w wysokości ok. 1,179 bln dolarów, jest to o 0,4% mniej w porównaniu z majem. Na drugim miejscu znajduje się Japonia — jej inwestycje zmniejszyły się o 1,75% względem poprzedniego miesiąca i oceniane są na 1,03 bln dolarów. Trzeci największy właściciel długu państwowego USA to Brazylia — należą do niej obligacje w wysokości 300,1 ml dolarów (wzrost o 0,3% w porównaniu z majem).