Za największą cnotę rodaków Rosjanie uważają gościnność, pracowitość i serdeczność a wśród wad najcześciej wspominali pijaństwo i lenistwo — pokazały wyniki sondażu Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM).

WCIOM przeprowadził badanie poświęcone wizerunkowi narodu w oczach samych Rosjan. Socjolodzy poprosili respondentów o wybranie z listy do 5 słów, które ich zdaniem najlepiej charakteryzują Rosjan. Zgodnie z „rankingiem narodowym” główną cechą charakteryzującą Rosjan jest gościnność (45% ankietowanych). Według danych sondażu na drugim miejscu znalazła się pracowitość (41%), na trzecim miejscu — serdeczność (33%). Do pierwszej piątki trafiły szczodrość i komunikatywność. 

Jeśli chodzi o cechy negatywne, tu palmę pierwszeństwa ma pijaństwo (16%), lenistwo (13%) i brak dyscypliny (6%). Brutalność i przebiegłość są wspominane jeszcze rzadziej.

Kierowniczka praktyki modelowania społecznego i prognozowania Departamentu Badań WCIOM Julia Baskakowa podkreśliła, że wyniki sondażu ujawniły znaczące różnice w odbiorze obrazu narodu między pokoleniami.

„Im młodsi są respondenci, tym krytyczniej oceniają Rosjan: obecni 18-24-letni przypisują im negatywne cechy dwukrotnie częściej niż emeryci” — powiedziała ekspert i dodała, że taka krytyczność może być korzystna, jeśli zamieni się w motywację do samodoskonalenia. Ogólnorosyjski sondaż WCIOM-Sputnik został przeprowadzony 23-24 maja tego roku w formie wywiadu telefonicznego, wzięły w nim udział 2 tys. respondentów powyżej 18 roku. Błąd statystyczny nie przekracza 2,2%.