Moskwa wciąż zajmuje 16. miejsce na liście posiadaczy amerykańskich obligacji państwowych.

Pierwsze miejsce zajmują Chiny. Pekin jest właścicielem amerykańskich papierów o wartości prawie 1,8 biliona dolarów. Na drugim miejscu plasuje się Tokio, który na odwrót częściowo pozbył się obligacji państwowych.

W sumie amerykańskie obligacje będące w posiadaniu różnych państw świata państwa opiewają na prawie siedem bilionów dolarów.