Latest Message: 2 months, 1 week ago
  • WPS : Kto? zadba?, ?eby ?wiatowy Kongres Polaków by? imprez? bez jakiegokolwiek znaczenia kulturalnego, politycznego, ca?kowicie nieistotn? tak dla samej Polonii, jak i dla Polaków w Polsce, imprez? ?enuj?c?. A przecie? jest nas, Polaków mieszkaj?cych za granic?, ponad 20 mln, mniej wi?cej tyle, ile ?ydów mieszkaj?cych poza Izraelem, którzy posiadaj? swoje lobby niemal w ka?dym kraju, niejednokrotnie decyduj?ce o jego politycznych losach. A Polacy -? Polacy, nawet ci mieszkaj?cy w Polsce, nie decyduj? o losa
  • WPS : ?wiatowy Kongres Polaków – i ca?a para w gwizdek.
  • guest_6336 : Promuj notk?, wpis , artyku?, blog. U?ytkownik, internauta, promuj?cy notk?, musi si? zarejestrowa? i by? zalogowanym. U?ytkownicy mog? zamieszcza? w serwisie wpolsce.biz linki do wybranych przez siebie notek (nie do stron g?ównych) na stronach internetowych (w szczególno?ci blogach) wraz z tytu?em i krótkim opisem tre?ci zawartych na tych stronach.