Dodał, że 28 obywateli zostało oficjalnie uznanych za zaginionych, a w przypadku 54 nie można potwierdzić miejsca pobytu.

Ponadto rząd postanowił przeznaczyć dotacje 58 dotkniętym powodzią miejscowościom w dziesięciu prefekturach w wysokości 35 miliardów jenów (około 350 milionów dolarów).

Obecnie na miejscu katastrofy pracują 73 tysiące pracowników służb ratunkowych, a także 5,5 tysiąca ochotników.

Na obszarach dotkniętych katastrofą ponad 5000 osób znajduje się w punktach ewakuacyjnych. Ponad 200 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez wody.