Warszawska Szkoła Główna Handlowa już po raz drugi została uznana za najlepszą uczelnię ekonomiczną w kraju. W najnowszej edycji rankingu organizowanego przez „Rzeczpospolitą” pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kładziono szczególny nacisk na jakość kształcenia.

SGH tapeta 3 rozdzielczość 1366 x 768

Właśnie ogłoszona została druga edycja rankingu najlepszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Nagrody zwycięzcom wręczał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Sebastian Skuza. Wydarzeniu towarzyszyła debata poświęcona perspektywom rozwoju uczelni ekonomicznych i nauki w Polsce.

Uczelnie ekonomiczne w przededniu reformy

Tegoroczny ranking, w odpowiedzi na przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt Konstytucji dla Nauki – nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, skupił się na przedstawieniu stanu wyższego szkolnictwa ekonomicznego stojącego u progu nadchodzących zmian. W związku z nowymi wymaganiami projakościowymi, jakie ustawa stawia uczelniom, szczególny nacisk położony został na ocenę jakości kształcenia (35 proc. wagi). Kolejnymi podlegającymi analizie aspektami było umiędzynarodowienie (15 proc.) niezbędne dla wymiany doświadczeń i otwarcia na szerszą perspektywę nauczania, potencjał badawczy uczelni (20 proc.) i dalsze kariery absolwentów (30 proc.), czyli średni czas poszukiwania pracy i uśrednione zarobki po studiach.

Oceniane były uczelnie i wydziały mogące prowadzić pełne, trójstopniowe studia ekonomiczne. Partnerem merytorycznym rankingu został Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Zwycięskie uczelnie i wydziały ekonomiczne

W kategorii najlepszych uczelni ekonomicznych pierwszą lokatę po raz drugi uzyskała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – kształcąca studentów od 1906 roku. Jej sukcesy badawcze i dydaktyczne docenione zostały m.in. przez zestawienia najlepszych studiów magisterskich prestiżowego „Financial Times”. Wśród wykładowców stołecznej uczelni znajdują się czołowi badacze z polski i świata.

W rankingu swoje miejsce znalazły też uczelnie niepubliczne: na drugiej lokacie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego, znana z rozbudowanych programów wymiany międzynarodowej.

Trzecie miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, notujący największy awans w rankingu.

W kategorii najlepszych wydziałów ekonomicznych niekwestionowanym liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski. Jego Wydział Zarządzania zajął pierwsze miejsce, a Wydział Nauk Ekonomicznych – trzecie. Na drugiej pozycji uplasował się Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia ekonomiczne. Wysoki poziom, dobre perspektywy

Na 6 uczelni ekonomicznych i 27 wydziałów większość reprezentuje poziom nieodstający od innych, europejskich ośrodków. Krajowe uczelnie otwierają się na umiędzynarodowienie i badania (50 wydawanych periodyków naukowych poświęconych jest naukom ekonomicznym).

Perspektywy absolwentów także wyróżniają się na tle innych kierunków: najdłuższy średni okres oczekiwania na zatrudnienie to 3,17 miesiąca, a średnie wynagrodzenie wynosi 3,34 tysiąca złotych (według badania ekonomicznych losów absolwentów ELA).

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply