Goodnes: Nie neguję, że liczba posłów i senatorów jest odgórnie wybrana. Sam najwyższy (Stalin) ją zatwierdził.

Oddolnie licząc nic się nie zgadza w ordynacji wyborczej : czas, suma senatorów, suma posłów, równość głosowania, oraz wybierany niedokładnie podział władzy na trzy, jakoby nie istniał czwarty, piąty, szósty, itd. kierunek świata.

„suma wybieranych senatorów i posłów” jest z góry określona, … i to jest fakt / Można wybrać 100 senatorów i 460 posłów

„liczba posłów i senatorów jest odgórnie wybrana” – posłów i senatorów, tak jak i prezydenta, „WYBIERAMY” ze wskazanych kandydatów, … i to jest spuścizna po PRL-u. Wtedy też do kandydowania przepuszczani byli sprawdzeni kandydaci / „elyty” same siebie wybierają /  –   W jakimś sensie JOW-y byłyby tego odwróceniem. 

Jeśli chodzi o podział władzy na trzy [ustawodawcza / wykonawcza / sądownicza], to to też jest fikcją, … bo największą władzą zdolną te wszystkie trzy władze obalić jest „władza medialna”, wykorzystująca [sterowaną przez siebie] PRESJĘ LUDU, która jest „Władzą Najwyższą” / .. jaką powinna być / co w MENDOKRACJI jest utopią. 

TAK NAPRAWDĘ NIE ŻYJEMY W DEMOKRACJI / ŻYJEMY W MEDIOKRACJI [MENDOKRACJI] 

System polityczny ma za zadanie kształtowanie świadomości społecznej i organizacji społeczeństwa; kształci ludzi, by mogli pełnić w nim określoną rolę.>> http://admin.neon24.pl/posts-edit/141977