Cytat z mediów,niezależna.pl.

Włochy: Rodzice którzy nie wywiążą się z obowiązku zaszczepienia dzieci zapłacą 500 euro kary. Taką decyzję podjął Senat pracujący nad rządowym dekretem w tej sprawie.
Grzywna została obniżona, bo w poprzedniej wersji wynosiła od 500 do 7500 euro.
Izba wyższa parlamentu jednomyślnie przyjęła poprawkę o obniżeniu kary finansowej, zgłoszoną przez opozycyjne ugrupowanie Forza Italia do dekretu wprowadzającego obowiązek przedstawienia świadectwa szczepień w chwili zapisu dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej.
Także jednomyślnie przyjęto poprawkę przewidującą, że rodzice i prawni opiekunowie będą wzywani do lokalnych oddziałów służby zdrowia , gdzie będą musieli wyjaśnić, dlaczego nie zaszczepili dzieci.
Podczas prac wykreślono natomiast zapis, na mocy którego instytucje służby zdrowia i oświaty musiałyby zawiadamiać sąd dla nieletnich o przypadkach dzieci, które nie zostały zaszczepione.
Na rządowej liście jest 10 obowiązkowych szczepień, między innymi przeciwko odrze, różyczce, tężcowi, kokluszowi, polio, śwince i ospie.

koniec cytatu:

http://niezalezna.pl/102295-zaplaca-kare-jesli-nie-zaszczepia-dziecka