Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2017 roku była o 8,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest wyższy od oczekiwań ekonomistów. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lipcu wzrosła o 8,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

gospodarkamorska

W porównaniu z sierpniem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji wyrobów z metali (o 14,6 proc.) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,5 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z sierpniem 2016 r., nastąpił jedynie w 4 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 11,1 proc.).

W sierpniu, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 23,5 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 3 proc. w porównaniu ze wzrostem o 2,2 proc. w lipcu. W porównaniu z lipcem br. ceny wzrosły o 0,4 proc.

Po wolniejszym od oczekiwań wzroście w działach produkcji przemysłowej w lipcu, w sierpniu odnotowaliśmy znaczący wzrost aktywności w tych działach. We wrześniu oczekujemy nieznacznie niższego rocznego tempa wzrostu produkcji przemysłowej, głównie ze względu na jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem. Po ok. 5-proc. wzroście we wrześniu – w kolejnych dwóch miesiącach oczekujemy szybszego wzrostu produkcji (po ponad 8 proc.). Z kolei we wrześniu powinna utrzymać się bardzo wysoka – zbliżona do 20 proc. – dynamika sprzedaży przedsiębiorstw budowlanych.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.