Według ostatecznych danych GUS, w 2016 r. eksport towarów z Polski wzrósł o 2,9 proc. (do 184,8 mld EURO), a import o 2,1 proc. (do 180,9 mld EURO). W rezultacie nadwyżka obrotów towarowych osiągnęła 3,9 mld EURO. Niższa nadwyżka (o ok. 0,8 mld EURO) w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku roku wynika z większej korekty in plus dynamiki importu (o 1,2 pkt. proc.) niż eksportu (o 0,6 pkt. proc.), co jest rezultatem wyższego niż przewidywano popytu na produkty sprowadzane z zagranicy w 2016 r. (m.in. w efekcie programu Rodzina 500 Plus).

eksport

Eksport do UE wzrósł o 3,5 proc., do 147,6 mld EURO, w tym do Niemiec o 4 proc., Wielkiej Brytanii o 1,6 proc., Czech o 2 proc., Francji o 2,3 proc., Włoch o 1,5 proc. oraz Niderlandów o 4,2 proc..

Rok 2016 przyniósł przyspieszenie wywozu do pozostałych krajów rozwiniętych (spoza UE) – wzrost o 5,4 proc. (do 12 mld EURO). W głównej mierze wynikało to z relatywnie szybkiego zwiększenia eksportu do Stanów Zjednoczonych (o 7,6 proc.), Kanady (o ok. 12 proc.), Szwajcarii (o 8,3 proc.) oraz Izraela (o 12 proc.). Z drugiej strony, już trzeci rok, z rzędu notowano spadki sprzedaży do Norwegii (o ok. 9 proc. w 2016 r.).

W 2016 r. pewne ożywienie odnotowano także w sprzedaży na rynki WNP, gdzie eksport wzrósł o 4,4 proc., (do 10,6 mld EURO), w tym do Rosji o 1,8 proc., na Ukrainę o ok. 16 proc. oraz na Białoruś o 2 proc.. Należy jednak zaznaczyć, że ten relatywnie korzystny wynik jest efektem niskiej bazy odniesienia. W ujęciu wartościowym bowiem sprzedaż do krajów WNP pozostaje wciąż niska. Jednocześnie po stronie importu z WNP notowano dalsze głębokie spadki (o ok. 15 proc.), co zaowocowało 2-krotną redukcją deficytu, do poziomu ok. 3,1 mld EURO w 2016 r., czyli najniższego od 2004 r.

Niekorzystnie kształtowały się obroty z pozostałymi krajami słabiej rozwiniętymi (poza WNP), gdzie eksport spadł o 5,2 proc. (do 14,7 mld EURO), import wzrósł o 2,9 proc. (do 43,8 mld EURO), a deficyt pogłębił się o blisko 2,1 mld EURO, do 29,1 mld EURO. Za taki wynik wywozu do tej grup krajów w szczególności odpowiadały spadki sprzedaży do Chin (o 5,1 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 15 proc.), Singapuru (o blisko 30 proc.), Meksyku (o prawie 20 proc.). Eksport do Turcji spowolnił do wzrostu o 0,7 proc. (podczas gdy w 2015 r. był to wzrost o prawie 20 proc.). Tych niekorzystnych zmian nie zdołał zrekompensować dynamiczny wzrost sprzedaży m.in. do: Serbii (o 13,5 proc.), Arabii Saudyjskiej (o ok. 17,5 proc.) czy Indii (o prawie 45 proc.).

W ujęciu przedmiotowym najszybciej w 2016 r. zwiększył się wywóz wyrobów przemysłu lekkiego (o 10,7 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrósł także eksport wyrobów chemicznych (o 6,6 proc.), drzewno-papiernicznych (o 5,7 proc.) oraz ceramicznych (o 7,1 proc.). Wyraźnie w roku 2016 r. spowolniła sprzedaż najważniejszych w obrotach, wyrobów elektromaszynowych (wzrost o 2,7 proc.) oraz artykułów rolno-spożywczych (wzrost o 1,9 proc.). Spadki notowano natomiast w przypadku wywozu wyrobów metalurgicznych (o 1,9 proc.) oraz produktów mineralnych (o blisko 20 proc.).

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply