100488112111stosunki

Członkowie grupy, która po ponad dwóch latach przerwy wznowiła prace w zmienionym składzie, to wybitni badacze i eksperci, znawcy Rosji i tematyki wschodniej.

Witold Waszczykowski zaznacza, że celem jej prac ma być wypracowanie klarownej wizji działania i programu zaakceptowanego przez obie strony: Polskę i Rosję. – Z nadzieją oczekujemy na pierwsze wspólne spotkanie części polskiej i rosyjskiej – mówi szef polskiej dyplomacji. I dalej: – Dostrzegamy potrzebę dialogu społecznego, rozwoju kontaktów międzyludzkich, współpracy kulturalnej i odbudowy dwustronnych relacji gospodarczych z naszym rosyjskim sąsiadem. Rosja i Polska są sąsiadami i merytoryczny, przełamujący stereotypy dialog leży w naszym wspólnym interesie – mówił. Zadeklarował także, że mimo trudnej sytuacji Polska jest otwarta na konstruktywną współpracę.

Szef polskiego MSZ zauważa także, że grupa wznawia działania w sytuacji, w której polityka zagraniczna Rosji zmierza do „przebudowy światowego porządku”. – Dzieje się to często z pogwałceniem norm prawa międzynarodowego – podkreśla. Zaznacza, że „sprawy trudne to nie tylko przeszłość. To przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość” i wyraził nadzieję, iż „wzajemne kontakty nowych pokoleń inteligencji polskiej i rosyjskiej pozwolą wypracować możliwy do zaakceptowania dla obu stron modus vivendi”.

Profesor Filipowicz podkreśla z kolei, że w dialogu z Rosją trzeba „szukać sposobów rozmowy, wolnej od stereotypowych oskarżeń i opartej na zasadzie wzajemnej empatii”. – Dobrze też pamiętać, że Rosji nie należy redukować do wymiaru polityki jej władz – zaznacza. Przypomnina również, że kilka tygodni wcześniej pracę rozpoczęła analogiczna grupa polsko-ukraińska: – Musimy pamiętać, że rozmowa z Rosją nie może odbywać się kosztem rozmowy z Ukrainą – dodaje.

W uroczystości reaktywowania grupy wzięli udział m.in.: ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew i ambasador Polski w Rosji Włodzimierz Marciniak, ministrowie Jarosław Sellin z MKiDN i Jakub Skiba z MSWiA, senator Marek Rocki i poseł Robert Tyszkiewicz.

Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, powołana w 2002 roku, ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji. Ostatnie posiedzenie Grupy miało miejsce 16 listopada 2013 r. w Kaliningradzie.

Podczas obrad 9 i 10 marca członkowie reaktywowanej grupy ustalą plan działań na 2017 rok oraz agendę rozmów ze stroną rosyjską.

Członkowie Polsko-Rosyjskiej grupy do Spraw Trudnych

prof. Mirosław Filipowicz – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, współprzewodniczący Grupy

Prof. dr hab. Wiesław Caban – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Adam Eberhardt – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

Dr Andrzej Grajewski – publicysta katolicki, historyk

Ks. Leszek Kryża – dyrektora Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski

Prof. dr hab. Jerzy Menkes – kierownik katedry prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej

Prof. Grzegorz Motyka – dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN

Prof. dr hab. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński i Instytut Historii PAN, członek Kolegium IPN

Ks. prof. dr hab. Henryk Paprocki – teolog prawosławny

Dr Adam Pomorski – tłumacz i znawca literatury rosyjskiej

Dr Marek Radziwon – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Prof. Rafał Wnuk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Mariusz Wołos – prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Ernest Wyciszkiewicz – dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Source: Wznowienie działalności Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych

One comment

  1. Greetings! I’ve been reading youг blog for a ⅼong time now and finally got the bravery
    to go ahead and give you a shout oᥙt from New Caney Texas!
    Just wanted to tell yоu keep up the excellent job!

Comments are closed.