Umowa ma zostać poddana audytowi i akceptacji w ramach procesu Foreign Military Sales (FMS) już w najbliższych miesiącach.

„Podpisanie inauguruje etap uruchamiania produkcji w Polsce wyrzutni rakiet, na których opierać się będzie system ‚Wisła’. Dzięki współpracy z amerykańskimi partnerami Polska Grupa Zbrojeniowa stanie się elementem łańcucha dostaw w systemie Patriot. Pozyskujemy zdolności produkcyjne umożliwiające nam realizację dostaw kluczowego wyposażenia dla Polskich Sił Zbrojnych, a w przyszłości również dla innych klientów” – oświadczył członek zarządu PGZ Radosław Domagalski-Łabędzki.

Wyrzutnie zostały zakupione przez Polskę w marcu zeszłego roku w ramach podzielonego na dwa etapy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

W pierwszej fazie HSW i inne spółki wchodzące w skład PGZ mają uzyskać technologie i know-how umożliwiające istotny udział w produkcji wyrzutni i ich komponentów. „Dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym – informuje PGZ.

Wytwarzane z udziałem PGZ wyrzutnie mają również wchodzić w skład systemów Patriot produkowanych dla innych krajów.