Podczas niedawnej wizyty w Rosji senator USA ze stanu Kentucky Rand Paul rozmawiał z Michaiłem Gorbaczowem. Jak pisze amerykański polityk w artykule dla The Atlantic, powiedział byłemu prezydentowi Związku Radzieckiego, iż Zachód jest mu wdzięczny za to, że wraz z prezydentem Ronaldem Reaganem rzucił wyzwanie ortodoksyjności zimnej wojny, znacznie redukując broń jądrową. 

Senator uważa, że III wojna światowa niewątpliwie wybuchnie, jeśli Rosja i USA znów nie dojdą do porozumienia. Mówiąc o przykładzie owocnej współpracy Rand Paul w swoim artykule wspomniał, jak ciężko przebiegały rozmowy Gorbaczowa i Reagana w tej sprawie, na których ekspert był obecny. 

Ponieważ zarówno Rosja, jak i USA zdawały sobie sprawę z tego, że III wojna światowa nie powinna wybuchnąć, znalazły kompromis. Podpisano mnóstwo porozumień. Głównym z nich jest układ, zgodnie z którym zlikwidowano pociski o średnim i krótkim zasięgu a także START I, którego ważność wygasa w 2021 roku. Gorbaczow już wezwał Rosję i USA do rozpoczęcia dialogu w sprawie jego przedłużenia. Senator wzywa do tego samego. Ma nadzieję, że znajdzie zrozumienie w obu partiach Kongresu. Powinny rozumieć, że III wojna światowa jest tuż tuż.

„Ortodoksyjności rzadko rzuca się duże wyzwania, ale niekiedy jest to konieczne w celu naprawienia dużych błędów lub zapobiegnięcia dużej tragedii. Jestem na przykład wdzięczny za to, że Reagan i Gorbaczow rzucili wyzwanie ortodoksyjności w celu zmniejszenia zapasów broni jądrowej i złagodzenia napięć między naszymi państwami. Mam nadzieję, że w naszej obecnej konfrontacji z Rosją weźmie górę rozsądek i zostanie podtrzymany dialog niezbędny do dalszego zmniejszenia potencjału strasznej, zmieniającej świat katastrofy, do której może doprowadzić wojna między mocarstwami jądrowymi” — dodaje senator.