„Wykonując porozumienia prezydenta Ukrainy i prezydenta Polski, 16 lutego planuję wizytę w Warszawie i spotkanie z polskim partnerem Piotrem Glińskim. Obecnie bardzo ważne jest złagodzenie napięć w stosunkach ukraińsko-polskich, które w ostatnim czasie między innymi sztucznie są nasilane przez różne siły polityczne… Dlatego główną misją jest rozpoczęcie dialogu ze stroną polską na ten temat” — cytuje słowa Rozenki jego biuro prasowe.

Jednocześnie według niego Kijów nie może nie reagować na najnowsze wydarzenia, w tym odnośnie przyjęcia nowelizacji ustawy o IPN. „Kierując się stanowiskiem prezydenta Ukrainy, Rady Najwyższej Ukrainy i rządu Ukrainy spodziewamy się od strony polskiej nie tylko wyjaśnień odnośnie tej ustawy. Uważamy, że ustawa powinna zostać zmieniona” — podkreślił wicepremier.

Podkreślił, że strona ukraińska jest gotowa do omawiania szerokiego zakresu kwestii. „Mamy nadzieję, że strona polska wyrazi chęć uregulowania wszystkich spornych kwestii” — dodał.