Rada Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) jednogłośnie zaakceptowała wniosek Polski o członkostwo, co otwiera nam drogę do rozpoczęcia procedury ratyfikacji umowy o ustanowieniu Laboratorium.

1449232706344

Prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawia na sesji Rady Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej prezentację o potencjale nauki polskiej i perspektyw współpracy Polski z EMBL w dziedzinie biologii molekularnej. Ta prezentacja to dopełnienie wniosku o członkostwo Polski w EMBL, który w kwietniu został skierowany przez ministra nauki do przewodniczącego rady EMBL.

Rada EMBL przyjęła prezentację Polski i jednogłośnie zaakceptowała wniosek o członkostwo, co otwiera nam drogę do rozpoczęcia procedury ratyfikacji umowy o ustanowieniu Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.

EMBL (European Molecular Biology Laboratory) powstało w 1974 roku i jest jednym z wiodących ośrodków naukowych w Europie, prowadzącym wyspecjalizowane badania i szkolenia. Od 1997 roku posiada prawo przyznawania własnych stopni doktorskich. Celem EMBL jest prowadzenie poszukiwań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej, w tym prac nad nowym instrumentarium dyscypliny.

Do laboratorium należy obecnie 17 państw. Są to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Izrael, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz Wielka Brytania. Polska stara się o członkostwo w organizacji od końca 2014 roku.

Przy okazji wizyty podsekretarz stanu odbył szereg spotkań, których głównym celem było zapoznanie się z możliwościami partnerstwa Polski z laboratorium. Rozmowy dotyczyły wielu aspektów organizacyjnych i naukowych, zwłaszcza w kontekście Ustawy 2.0.

Propozycje partnerstwa w ramach EMBL, które padły podczas rozmów, obejmowały współpracę w ramach programów doktorskich i postdoktorskich, a także plany stworzenia centrum doskonałości nad Wisłą (z udziałem kilku polskich jednostek). Ciąg dalszy rozmów będzie miał miejsce w trakcie sympozjum zorganizowanego wiosną przyszłego roku w Polsce.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply