Według niego przewodniczący ruchu Rosja-Krym-Turcja Yazdan Kaya przybył już na Krym z oficjalną czterodniową wizytą w celu zacieśnienia więzi gospodarczych i humanitarnych.

W Turcji został utworzony ruch społeczny Rosja-Krym-Turcja, którego głównym celem jest połączenie sił, które będą działać na rzecz uznania przez wspólnotę międzynarodową rosyjskiego statusu Krymu. Po raz pierwszy w Turcji pojawili się działacze społeczni na szczeblu dyplomacji publicznej, siły polityczne, ponieważ do ruchu dołączyli tureccy politycy i urzędnicy. Praca w sferze politycznej ma na celu uczynienie Krymu nie tylko bramą do Rosji dla Turcji, ale również bramą do odrodzenia Jedwabnego Szlaku — powiedział dziennikarzom Balbek.

Z kolei przewodniczący ruchu Kaya oświadczył, że Turcja jest zainteresowana nawiązaniem ścisłych kontaktów gospodarczych i humanitarnych z Krymem jako częścią Rosji. Podkreślił również zgodność z prawem zjednoczenia półwyspu i Rosji.

Mieszkańcy Krymu w referendum w 2014 r. jednogłośnie wyrazili swoją wolę i głosowali za przyłączeniem się do Rosji — powiedział turecki działacz społeczny.