Amerykańska agencja ds. rozwoju międzynarodowego (USAID) ma zamiar przeznaczyć nawet 65 milionów dolarów na „odbudowę gospodarczą” Donbasu, umocnienie stosunków handlowych z Zachodnią Ukrainą i Unią Europejską oraz zmniejszenie zależności regionu od Rosji — podaje RT, powołując się na odnośny dokument.

„Prace będą prowadzone przede wszystkim na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, które najbardziej ucierpiały na skutek rosyjskiej agresji (region, w którego składzie się znajdują, jest znany pod nazwą Donbas). Prace obejmą też sąsiednie obwody, a także całe terytorium Ukrainy” — czytamy w dokumencie.

Na początkowym etapie programu pieniądze mają zostać zainwestowane w projekty gwarantujące szybkie efekty, na przykład projekty pomagające właścicielom małego i średniego biznesu, którzy ucierpieli na skutek konfliktu. Taka pomoc zdaniem autorów projektu może pociągnąć za sobą wzrost liczby prywatnych przedsiębiorców i inwestorów, którzy są gotowi wkładać środki w ten region.

Dla ludności Donbasu przygotowywana jest specjalna kampania reklamowa. Na przykład media będą nagłaśniać historie przedsiębiorców wspieranych przez amerykańskich wykonawców.

Dokument przewiduje rozmaite scenariusze, w tym opanowanie Donbasu przez ukraińskie wojska, utrzymanie statusu quo, zamrożony konflikt, a nawet „rosyjska inwazja”. Wykonawca musi być gotowy do realizacji programu odbudowy gospodarki regionu w każdej z wymienionych sytuacji.

Głównym celem jest powrót regionu na łono Ukrainy, czyli likwidacja proklamowanych w trybie jednostronnym Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych jako tworów państwowych.