Zaznaczono, że konieczne jest określenie „realistycznych ram” współpracy z tymi państwami. Kwestią integracji tych krajów zajmie się węgierski eurokomisarz Laszlo Troscanyi. Podkreślono, że do jego zadań będzie należeć wspieranie reform na Ukrainie i promowanie pozycji Unii Europejskiej we wspieraniu integralności tego kraju. Ponadto do połowy przyszłego roku będzie musiał wyznaczyć nowe cele programu „Partnerstwo Wschodnie”.

„Partnerstwo Wschodnie” to program Unii Europejskiej, którego głównym deklarowanym celem jest rozwój więzi integracyjnych Unii Europejskiej z Azerbejdżanem, Armenią, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Porozumienie o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską zostało podpisane w 2014 roku, ale nie weszło w życie natychmiast, ponieważ wymagało to zgody wszystkich państw członkowskich UE. W 2017 roku ostatni kraj – Holandia – ratyfikował dokument. W tym celu na żądanie Amsterdamu wprowadzono poprawki do treści umowy, zgodnie z którymi odmówiono Kijowowi prawa do kandydowania do wstąpienia do Unii Europejskiej, a także zapewnienia gwarancji wojskowych i dodatkowego finansowania. Ponadto umowa nie pozwala Ukraińcom mieszkać i pracować na terytorium UE.