Największa kwota długu publicznego w relacji do PKB została zanotowana w Grecji — 178,6 %. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Włochy i Portugalia, ze wskaźnikami odpowiednio 131,8 % i 125,7 % PKB.

Estonia z poziomem długu publicznego 9% PKB znalazła się na ostatnim miejscu.

Łącznie w 2017 roku stosunek długu publicznego do PKB wśród członków Unii Europejskiej zmniejszył się z 83,3 % do 81,6 % w porównaniu do danych z poprzedniego roku, stwierdza dokument.