Dokument daje ponadto funkcjonariuszom straży granicznej prawo do kontroli, oględzin, zatrzymania, a nawet pościgu za statkami naruszycielami w celu pociągnięcia załogi do odpowiedzialności. Zgodnie z ustawą pościg kończy się w momencie gdy statek wpłynie na wody terytorialne innego państwa.

Rada Najwyższa przekonuje, że poprawki pomogą w opanowaniu przemytu w przylegającej strefie Ukrainy — tak nazywa się pas morski przylegający do morza terytorialnego, którego zewnętrzna granica znajduje się w odległości poniżej 24 mili morskich.