„Na granicy wschodniej pogranicznicy wzmacniają ochronę rubieży państwowych… W ramach tych działań do ochrony odcinka granicy państwowej z Federacją Rosyjską w obrębie obwodu sumskiego, charkowskiego i ługańskiego zaangażowano dodatkowo oddziały specjalne Wschodniego Wydziału Regionalnego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy — głosi komunikat resortu.

Jak podkreślono, oddziały graniczne zostały wyposażone we wszystkie środki materialno-techniczne, niezbędne do wypełniania zadań w okresie zimowym.