Według jej słów Poroszenko wezwał rząd do przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich wielostronnych umów między członkami wspólnoty. Jako przykład korzystnego dla Kijowa porozumienia Łucenko wymieniła uznawanie dyplomów i zatrudnienia, umowę o tranzycie i „inne” niezbędne do funkcjonowania Ukrainy i gospodarki kraju”.

Poroszenko oświadczył wcześniej, że powierzył rządowi rozpoczęcie procedury oficjalnego wyjścia kraju z organów założycielskich WNP i „ostateczne zamknięcie” ukraińskiego przedstawicielstwa przy odpowiednich instytucjach w Mińsku.