Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował, że zlecił dyplomatom przygotowanie nowej rezolucji w sprawie Krymu przed kolejną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. „Zleciłem dyplomatom przygotowanie nowej rezolucji w sprawie Krymu przed kolejną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, by powstrzymać spekulacje wokół statusu Krymu” — napisał wczoraj Poroszenko na swoim Facebooku.