Według parlamentarzysty grupa robocza przygotowała projekt zmian do Konstytucji Ukrainy. Propozycje te zostaną skierowane na rozpatrzenie komisji konstytucyjnej, a następnie do ukraińskiego parlamentu.

Jednym z zagadnień (rozpatrywanych przez grupę roboczą) jest nazwa. Teraz robocza nazwa to Autonomia Krymska, ale jednocześnie pojawiają się propozycje pozostawienia istniejącej nazwy — Autonomiczna Republika Krymu. A także (jest) propozycja — Autonomia Krymskotatarska. Jest to jedna z tych kwestii, która powinna zostać rozstrzygnięta przez samą komisję konstytucyjną — cytuje deputowanego UNIAN.

Czubarow dodał, że grupa robocza proponuje nazywać półwysep Autonomią Krymską. Ukraińscy politycy oczekują, że organ przedstawicielski na Krymie zostanie nazwany Radą Autonomii.