Ukraiński parlament zatwierdził jako „podstawę i w ogólnym zarysie” wprowadzenie poprawek do ustawy „O uznaniu prawnego statusu weteranów, gwarancji ich ubezpieczenia społecznego” przewidujących zwiększenie opieki socjalnej. Poprawkę wniósł deputowany radykalnej partii Jurij-Bogdan Szuchewycz — syn Romana Szuchewycza, jednego z liderów nacjonalistycznej „Ukraińskiej Powstańczej Armii” (UPA, zakazana w Rosji).

Na liście osób objętych zwiększoną opieką socjalną znaleźli się członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii, uzbrojonych jednostek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz szeregu innych organizacji nacjonalistycznych, którzy zgodnie z ustawą o statusie prawnym i pamięci bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku zostali uznani za bojowników o niepodległość kraju.

Podczas głosowania premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman trzykrotnie prosił deputowanych o powrót na miejsce pracy, ponieważ „nie nadążali z naciskaniem przycisku”. W rezultacie za przyjęciem dokumentu głosowało 236 deputowanych, przeciw — 19, 3 wstrzymało się od głosu, 68 nie uczestniczyło w głosowaniu.

UPA powstała w październiku 1942 roku jako skrzydło bojowe OUN. Działała przede wszystkim na Zachodniej Ukrainie i walczyła z wojskami radzieckimi, współpracując z nazistami. Gloryfikacja UPA i jej liderow jest krytykowana przez wielu weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i polityków oskarżających banderowców o współpracę z nazistami.

W maju 2015 roku prezydent Petro Poroszenko nadał OUN-UPA (zakazana w Rosji) status „bojowników o niepodległość” Ukrainy, a jej członkom przyznał prawo do zabezpieczenia społecznego. Moskwa potępiła tę decyzję, podkreślając, że „Ukraina jest krajem, gdzie neonaziści przeszli od słów do czynów i zabili tysiące cywilów” oraz że „takie działania powinny zostać odpowiednio ocenione na szczeblu międzynarodowym”.