Turczynow zwizytował rejon, w którym trwa Operacja Połączonych Sił w Donbasie. Sekretarz RBNiO sprawdził gotowość ukraińskich wojskowych, organizację obrony brzegowej i obrony wybrzeża Morza Azowskiego.

Turczynow zauważył, że w rejonie przeprowadzenia Operacji Połączonych Sił Ukrainy najbardziej zagrożony jest kierunek mariupolski, gdzie jego zdaniem może dojść do „lądowych, jak i morskich operacji desantowych wzdłuż Wybrzeża Azowskiego”.

Jak mówi Turczynow, „Ukraina musi umocnić swoją obecność wojskową w regionie poprzez przebazowanie części kutrów i okrętów w składzie marynarki wojennej kraju, utworzenie dodatkowych stanowisk obserwacyjnych za linią brzegową i akwenem morza, a także grup szybkiego reagowania”.