„Podczas szczytu UE-Ukraina uzgodniliśmy wdrożenie mojej inicjatywy o patronowaniu przez zainteresowane państwa członkowskie UE niektórych miast i regionów tych terytoriów w celu realizacji ukierunkowanych projektów mających na celu pomoc w odbudowaniu infrastruktury, rozwoju gospodarczego i zapewnienia normalnego życia” — napisał Poroszenko w Facebooku.