„Do dziś do kraju wróciło ponad milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy (1490739) obywateli Syrii. Spośród nich ponad 1241212 to osoby wewnętrznie przesiedlone” — powiedział Mizincew.

Mizincew podkreślił, że w ubiegłym tygodniu dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć (2659) obywateli Syrii wróciło do swoich domów, w tym dwa tysiące pięćset dwadzieścia z terytoriów obcych państw i sto trzydzieści dziewięć osób z różnych regionów w kraju.