Corcoran i Zierkal, uczestniczący w panelu „Gazociąg Północny 2: polityka gospodarki”, wyrazili przeciwstawne poglądy na temat skuteczności i nieodzowności tego projektu.

„Występujemy przeciwko Nord Stream 2. Dla Rosji to priorytetowy projekt polityczny wykorzystywany wobec sąsiadów jako narzędzie groźby” — powiedziała Zierkal i wyjaśniła, że ukraiński system gazowy „to jedyna rzecz, która powstrzymuje Rosję od całkowitego ataku na Ukrainę, dlatego że jak na razie nie ma alternatywy wobec dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Zdaniem Zierkal utrzymanie tranzytu gazowego „jest warunkiem bezpieczeństwa Ukrainy”.

Corcoran odrzucił wszystkie domniemania ukraińskiej polityk dotyczące upolitycznienia projektu. Według słów dyrektora technicznego Nord Stream 2 „politycy rozpalają Europę w danej kwestii”, a w rzeczywistości chodzi o „przedsięwzięcie komercyjne, w którym biorą udział wiodące spółki energetyczne, i który respektuje obowiązujące ustawodawstwo”.