Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2016 r. wyniósł 264 tysiące złotych – w przeważającej

...więcej