Trudno nie zauważyć, że mimo ogólnej tendencji do łagodzenia kar (poza okresem rządów PiS

...więcej