KOŁOMYJA – LAS W SZEPAROWCACH – MIEJSCE ROZSTRZELANIA ŻYDÓW   Las w Szeparowcach – miejsce

...więcej