W skali 11 miesięcy 2017 r. eksport wyniósł blisko 187,7 mld euro i był wyższy

...więcej