Syjonistyczny totalitaryzm zagrożeniem dla Europy i świata

Amerykańska ustawa o zwalczaniu europejskiego antysemityzmu

Autor: Romuald Kałwa

za: http://romualdkalwa.neon24.pl/post/147750,amerykanska-ustawa-o-zwalczaniu-europejskiego-antysemityzmu

H.R. 672 – czy USA będzie ścigać za mówienie prawdy? Poznacie zapisy kontrowersyjnej ustawy, gdzie wprost pisze, że nie wolno mówić prawdy

Zajęci sprawami amerykańskiej ustawy 447., czyli sprawą restytucji – oddania Żydom przez Polskę majątku o wartości 300 miliardów dolarów – ziemi, lasów, kamienic, dóbr naturalnych i całych dzielnic wielu polskich miast – trochę zapomnieliśmy, że 14 stycznia 2019 roku ulubiony amerykański prezydent Polaków Donald Trump podpisał ustawę mającą walczyć z panoszącym się w całej Europie antysemityzmem.
Prace nad ustawą w amerykańskim kongresie wyglądały następująco:
01/14/2019
Became Public Law No: 115-434.
01/14/2019
Signed by President.
01/02/2019
Presented to President.
12/22/2018
Passed/agreed to in Senate: Passed Senate without amendment by Unanimous Consent.
12/22/2018
Senate Committee on Foreign Relations discharged by Unanimous Consent.(consideration: CR S8041)
05/17/2017
Passed/agreed to in House: On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by voice vote.(text: CR H4275-4276)
01/24/2017
Introduced in House
Czytamy w niej m.in.:
(1) W ciągu ostatniego dziesięciolecia odnotowano stały wzrost liczby antysemickich incydentów w Europie, co spowodowało, że europejscy Żydzi byli celem fizycznego i słownego nękania, a nawet śmiertelnych ataków terrorystycznych, z których wszystkie spowodowały erozję osobistego i wspólnotowego bezpieczeństwa oraz jakość codziennego żydowskiego życia.
(2) Zgodnie z raportem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w latach 2005-2014 odnotowano wzrost liczby incydentów antysemickich we Francji z 508 do 851; w Niemczech od 60 do 173; w Belgii od 58 do 130; we Włoszech od 49 do 86; oraz w Wielkiej Brytanii od 459 do 1 168.
Do tego momentu wydaje się wszystko w porządku, jednak, w punkcie 4. Czytamy co będzie ścigane przez USA w Europie:
(B) Głoszenie podejrzanych, dehumanizujących, demonizujących lub stereotypowych zarzutów na temat Żydów, jako takich, lub potęgi Żydów, jako zbiorowości, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, mitu o światowej żydowskiej konspiracji lub Żydów kontrolujących media, gospodarkę, rząd lub inne instytucje społeczne.
(C) Oskarżanie o to, że Żydzi są ludźmi odpowiedzialnymi za rzeczywiste lub wyimaginowane przestępstwa popełnione przez pojedynczą żydowską osobę lub grupę, państwo Izrael, a nawet za czyny popełnione przez nie-Żydów.
(E) Oskarżenie żydowskich obywateli o to, że są bardziej lojalni wobec Izraela lub domniemanych priorytetów Żydów na całym świecie, niż interesom swoich krajów.
Komentarz:
Amerykanie, którzy twierdzili, że polska ustawa o IPN zwalcza wolność słowa, są pewni hipokryzji i obłudy. Chcą ścigać Europejczyków za „Oskarżanie o to, że Żydzi są odpowiedzialni za rzeczywiste lub wyimaginowane przestępstwa” – a więc mówienie prawdy o udowodnionych żydowskich zbrodniach, np. w Palestynie, czy przestępcach żydowskiego pochodzenia w Europie, będzie ścigane przez USA.
USA będą ścigać za tak oczywiste rzeczy, jak „Oskarżenie żydowskich obywateli o to, że są bardziej lojalni wobec Izraela lub domniemanych priorytetów Żydów na całym świecie, niż interesom swoich krajów”.
Ścigane będzie pisanie prawdy o tym, że już za czasów Mieszka III Starego, syna Bolesława Krzywoustego, fałszowali monety i przez wiele kolejnych stuleci szkodzili polskiej racji stanu, np. przekupywali posłów i rozbijali Sejmy, współpracowali z zaborcami, ujawniali Rosji powstańców styczniowych (parz: Romuald Traugutt), że byli jednymi z twórców bolszewickiej Rosji, że mordowali Polaków należąc do NKWD, że mordowali polskie podziemie niepodległościowe po 1944 r, że podczas przesłuchań w UB, którego stanowili trzon, byli wyjątkowo brutalni – pisanie o tym, jak produkują fałszywą walutą w należącym do nich amerykańskim Systemie Rezerwy Federalnej, że handlowali afrykańskimi niewolnikami, że stanowili trzon karaibskich piratów (złodziei i morderców) – będzie przez USA zakazane w Europie.
Pisanie o masowych zdradach Żydów i grabieży majątków chrześcijan podczas „potopu szwedzkiego” i kolejnych wojen również.
W czasach wojny niesprawiedliwej i ataku na Irak, publiczność usłyszała (kilka dni temu w Klubie Polonia Christiana, gościł ks. Rafał Cyfka – papieskie stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”), w latach 2003 – 2009 mordowano i pastwiono się nad 800.000 chrześcijan, którzy musieli opuścić Irak. W czasie wykładu padło stwierdzenie, że wojska amerykańskie nie reagowały na los irackich chrześcijan, a sam Izrael chronił i wspierał ISIS.
Według władz USA, nie będzie wolno o tym mówić ani pisać. Tak wygląda wolność słowa wg Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

_____________________________________

_______________________________

Może więc warto przemyśleć, czy żydo-chrześcijaństwo nie przyczyniło się do współczesnego terroryzmu światowego syjonizmu skoro:

„Żydo-chrześcijaństwo instalowano w Europie poczynając od jej zachodnich krańców – wyjąwszy wprowadzenie go w starożytnym Rzymie w IV w. n.e. W V w. n.e. wprowadzono je już w Irlandii, w VI w. n.e. w Hiszpanii. Ekspansja żydo-chrześcijaństwa zmierzała z zachodu na wschód. Narzucano je brutalnie i krwawo, siłą, podstępem, szantażem. W ślad za rozprzestrzeniającym się żydo-chrześcijaństwem instalowały się w Europie gminy żydowskie – najstarsza znajduje się oczywiście w Rzymie, w kolebce europejskiego żydo-chrześcijaństwa.

Żydowskie gminy w Europie powstawały zawsze w najstarszych siedzibach biskupów – Kordoba, Wormacja, Kolonia, Paryż, Praga, Gniezno, Kraków – a więc zawsze zgodnie z kierunkiem podboju Europy przez żydo-chrześcijaństwo.

Jeden z najwybitniejszych cezarów starożytnego Rzymu, Neron, który jako jeden z pierwszych dostrzegł niebezpieczeństwo dla trwałości cesarstwa ze strony żydo-chrześcijańskiej religii, w historiografii żydo-chrześciajńskiej Europy uchodzi za głupca i niegodziwca.”

za:  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/01/23/silny-kosciol-to-slaba-polska/

D.Kosiur