Setki miliardów długu w dwa lata. GUS ujawnił szokującą dane o stanie finansów publicznych

Autor: Piotr Lipiński

za stroną: https://crowdmedia.pl/setki-miliardow-dlugu-w-dwa-lata-gus-ujawnil-szokujaca-dane-o-stanie-finansow-publicznych/

Mimo ostatnich deklaracji o nadwyżce budżetowej, jesteśmy świadkami rekordowego w historii wzrostu zadłużenia Polski. W ciągu dwóch lat Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło zadłużenie skarbu państwa o setki miliardów złotych, a nie jak deklarował rząd “zaledwie” 71,6 mld zł. Zadaje to kłam całej politycznej narracji o dyscyplinie finansowej i słynnej “nadwyżce”. Jak to zatem możliwe, że nie byliśmy świadomi procederu zadłużania nas na tak wielką skalę?

Odpowiedz na to pytanie leży w kreatywnej księgowości polskiego rządu, która jednak musiała zostać rozłożona na czynniki pierwsze przez GUS, z powodu nacisków Unii Europejskiej. Analitycy musieli bowiem przyjrzeć się rozmiarowi długu publicznego, jednak nie tylko oficjalnym statystykom, ale także ukrywanym zobowiązaniom skarbu państwa, co ostatecznie doprowadziło do odkrycia dość szokujących rezultatów. Okazuje się bowiem, że o ile oficjalny dług publiczny wynosi już blisko 1 bln zł (co odpowiada 52% PKB), to dług ukryty wynosi aż 4,96 biliona złotych, czyli 276 proc. polskiego PKB. Oznacza to, że oficjalne dane pokazują tylko 20% realnego zadłużenia kraju, które już dziś ma wartość dla długoterminowej wypłacalności krytyczną. Co jest strategiczne, dane GUS dotyczą 2015 roku, czyli okresu sprzed wprowadzenia reformy emerytalnej PiS. Ta natomiast oznacza dla zadłużenia państwa prawdziwą katastrofę. Rząd tymczasem manipuluje opinią publiczną bagatelizując sprawę poprzez dane, że w 2018 roku koszt zmian to tylko 10 mld zł. Jednak wzrost zobowiązań na kontach ZUS jest wyliczony na lata do przodu i tutaj statystyka jest ponura. Już w 2015 roku dług emerytalny ZUS wynosił aż 4057 mld zł, czyli 225,5% PKB. Tymczasem koszt reformy Prawa i Sprawiedliwości zwiększył omawiane zobowiązania o kwotę większą niż wynosi cały oficjalny dług publiczny Polski, czyli o aż gigantyczne 1,4 bln zł. Biuro Analiz Sejmowych wyliczyło, że o tyle właśnie więcej z kont ZUS zostanie wypłacone emerytom do roku 2060 tylko w wyniku zmian w jednej ustawie.

Obniżka wieku emerytalnego jest aktem prawnym, który momentalnie doprowadził zatem do rekordowego w historii wzrostu długu publicznego. Polskie władze zawsze miały problem z dyscypliną finansów publicznych, jednak jeśli uzmysłowiłem sobie, że już w 2015 roku mówiliśmy o 325% PKB całkowitego długu publicznego, to w tym przypadku mówimy o decyzji, która doprowadzi nieuchronnie do niewypłacalności państwa polskiego.

Źródło: stat.gov.pl

_______________________

 ______________________

 „Obniżka wieku emerytalnego jest aktem prawnym, który momentalnie doprowadził zatem do rekordowego w historii wzrostu długu publicznego.”

Nie podzielam powyższej opinii autora tekstu. Owszem, obniżenie wieku emerytalnego spowoduje wzrost długu publicznego, jednak jest to przyczyna pośrednia, będąca skutkiem żydo-reżimowej polityki w IIIRP/Polin celowo likwidujacej miejsca pracy, powodującej bezrobocie, zmuszajacej Polaków do emigracji zarobkowej i w dalszej konsekwencji prowadzącej do załamania demograficznego. Wszystko to powoduje, że do ZUS wpływa systematycznie coraz mniej składek emerytalnych, a więc nie ma z czego wypłacać emerytur i rent rosnacej rzeszy emerytów przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby pracujących i spadku ich realnych dochodów.

Ratowanie tak bandycko sprokurowanej przez żydo-reżim materialnej opresji narodu poprzez wydłużanie wieku emerytalnego musi prowadzić do ciągłego jego wydłużania, ponieważ nie jest możliwy w żydo-reżimowym systemie IIIRP jakikolwiek rozwój gospodarczy.

D.Kosiur

_________________________________

_________________________________

Ziemia, woda, powietrze a ustawa o IPN

autor: Krzysztof J. Wojtas

za: http://cygnus.neon24.pl/post/144382,ziemia-woda-powietrze-a-ustawa-o-ipn

Ziemia, woda, powietrze – to własność Narodu zamieszkującego dany teren. Prawo własności indywidualnej musi mieć ograniczony charakter.

Uchwalona nowelizacja Ustawy o IPN jest, moim zdaniem,  zasłoną dymną mającą przesłonić znacznie ważniejsze zamierzenie: przejęcie przez stronę żydowską praw własności do dóbr podstawowych jakimi są ziemia, powietrze i woda na terenie Polski.

Ustawa reprywatyzacyjna, zwrot majątków utraconych w czasie wojny itd., to tylko zamierzenia cząstkowe mające prowadzić do przejęcia kontroli nad wskazanymi wartościami.
Czy jest możliwe przeciwstawienie się temu zamierzeniu?
Trudna sprawa i w obecnych warunkach skazana na niepowodzenie. Nie ma opcji, aby w sytuacji, gdy dominującą rolę pełni pieniądz, ci, którzy zajmują się jego kreacją nie uzyskali kontroli nad wszystkim, co może być wartością wyrażoną w pieniądzu. Nawet próby rzekomego wprowadzenia walut alternatywnych typu bitcoin nie zmieniają ogólnego trendu.
Także, już na naszym podwórku, zmiana formy władania z dzierżawy wieczystej na własność – ma (może) mieć na celu przygotowanie do przejęcia własności w tej już formie.
Co nas, jako społeczeństwo – naród, łączy? Co jest spoiwem?
Twierdzi się, że jest to czynnik genetyczny (ruchy narodowe). Bardziej sensowne jest wskazanie, że tym czynnikiem są wartości wg jakich oceniamy zdarzenia wokół nas zachodzące.
Jednak równie istotnym czynnikiem jest miejsce w którym możemy głosić swoje przekonania i realizować zamierzenia bez obawy, że ktoś nas z tego miejsca usunie.
Jeśli utracimy kontrolę nad miejscem w którym żyjemy – stracimy zdolność bycia odrębnym bytem państwowym.
Jedynym sposobem przeciwdziałania jest ograniczenie prawa własności. To ograniczenie powinno dotyczyć sposobu dysponowania wskazanymi dobrami do takich, które służą Narodowi.

Własność (władanie) ziemią, wodą, powietrzem, nie może być sprzeczna celami rozwojowymi Narodu.
Każda próba wykorzystania tych dóbr niezgodnie ze wskazaną zasadą powoduje utratę prawa do dysponowania nimi.
Ten zapis powinien być jednym z podstawowych elementów Konstytucji.
____________________
Komentarz:
Utworzenie z nowym 2018 rokiem Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie jest jak się wydaje kolejnym krokiem w realizacji porozumienia zawartego przez rząd D.Tuska w 2011 roku z rządem Izraela w sprawie „współpracy” w zakresie gospodarki wodnej (gdzie system wodny Izraela styka się z polskim systemem?).
Wtedy też zawarto porozumienie o współpracy w ochronie zdrowia i E.Kopacz, ówczesna minister zdrowia, chybcikiem przygotowała a Sejm przyjął ustawę o komercjalizacji służby zdrowia(system zostałby przejęty przez tych co mają kasę a to przeważnie są przedstawiciele „narodu wybranego”).
Energetyka wiatrowa jest już w łapach żydowskiej firmy i to samo dotyczy firmy „Emitel” dysponującą infrastrukturą telewizji naziemnej(awaria systemu podczas „ciamajdanu” w 2016 roku, to nie przypadek, ale „polskie” służby oczywiście nic nie wykryły).