Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na terenie woj. opolskiego 17 obywateli Ukrainy – poinformowała kpt. Katarzyna Walczak ze Śląskiego Oddziału SG. Jak wyjaśniła, pobyt cudzoziemców w Polsce był niezgodny z deklarowanym celem; jeden z zatrzymanych nielegalnie pracował.

Jak poinformowała PAP kpt. Walczak, do zatrzymania doszło podczas wspólnej akcji prowadzonej z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, którzy badali przestrzeganie przepisów legalności zatrudnienia oraz prawa pracy i przepisów BHP w jednym z centrów logistycznych na terenie województwa opolskiego.

– Funkcjonariusze ustalili, że pobyt cudzoziemców na terytorium Polski był niezgodny z celem deklarowanym podczas składania wniosku wizowego w placówkach konsularnych na Ukrainie. W związku z tym komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu wydał szesnastu obywatelom Ukrainy decyzje o zobowiązaniu do powrotu – poinformowała kpt. Walczak.

Kolejny zatrzymany Ukrainiec – jak wyjaśniła – „został przyłapany na gorącym uczynku w trakcie nielegalnego wykonywania pracy”. Jak dodała, nie posiadał on zezwolenia na pracę ani oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. – Mężczyzna został doprowadzony do sądu, który za popełnione wykroczenie zasądził wobec niego karę grzywny. Otrzymał on również decyzję o zobowiązaniu do powrotu – poinformowała kpt. Walczak.

Niezależnie od decyzji Straży Granicznej Państwowa Inspekcja Pracy z Opola prowadzi własne postępowanie związane z kontrolą legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

RS, PAP

Source: Straż Graniczna zatrzymała 17 Ukraińców