Zasób pieniądza jest to stan posiadanych środków pieniężnych w danym czasie. Każdy człowiek posiada pieniądze w ściśle określonej wielkości. Najczęściej aby móc nimi dysponować musi w odpowiedni sposób rozplanować sobie jak wydać zapracowane pieniądze. Wiadomo, że inwestycji jest bardzo dużo dlatego zdarzają się sytuacje, że brakuje określonych środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań.

Natomiast strumień pieniądza związany jest z każdą transakcją, która w odpowiedni sposób powoduje zmiany w stanie zasobów. Związane jest to więc z wypłatą wynagrodzeń, zapłaceniem podatków oraz wieloma innymi czynnikami. Także strumień pieniądza związany jest z zaciąganiem kredytu bankowego, który współcześnie jest często deską ratunkową. Każdy strumień pieniężny ściśle związany jest z zasobami pieniężnymi.

Budżet

Budżet jest to pewna kwota pieniędzy jaką pozostawiamy do dyspozycji osoby do tego uprawnionej. Oczywiście każde państwo prowadzi jak również posiada odpowiedniej wysokości budżet, który związany jest i uzależniony od wielu czynników. Największy wpływ na stan budżetu każdego państwa jak również gospodarstwa domowego mają wpływ dochody otrzymywane najczęściej za wykonywaną pracę. Większość ludzi zatrudnionych jest różnych zakładach pracy. Mogą być zatrudnieni na umowę zlecenie czy też na stałe dlatego ich budżet jest na nie zmienionym poziomie ze względu na co miesięczne dochody do pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym. Także budżet państw uzależniony jest od różnych inwestycji, które mają na celu zaspokojenie dóbr każdego społeczeństwa. Możemy też z różnych źródeł dowiedzieć się o krajach, w których panuje bieda ze względu na duże bezrobocie. To właśnie tam budżet jest zbyt niski aby wszyscy obywatele potrzebujący mogli dostać odpowiednią sumę pieniędzy jako rekompensatę. Większość z nas chciałaby aby ich budżet nie ulegał zmianom.

Więcej informacji: finanse.nsacz.ue