” SPISEK PRZECIWKO BOGU ! ” – nowy film Galiny Cariowej.

„A jak za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.” (Ewangelia Św. Mateusza Apostoła 24:37).

a5

Dlaczego miał miejsce wszechśwatowy potop? Z szóstego rozdziału Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że synowie Boży zaczęli brać sobie za żony córki ludzkie i że ich potomstwo nazywało się gigantami (wielkoludami) i że kiedy ujrzał Pan jak straszna i ogromna była deprawacja i rozpusta na Ziemi to zdecydował się On zniszczyć wszystko co żyje za pomocą wszechświatowego potopu.

Bardziej szczegółowo opowiada o tym Księga Proroka Henocha: giganci (wielkoludy) i upadłe anioły, którzy razem rządzili Ziemią jak bogowie, prawie całkowicie zniekształcili genetykę ludzką. Zmieszanie różnych rodzajów zwierząt z ludźmi doprowadziło do pojawienia się hybryd, wszędzie był rozpowszechniony kanibalizm i składanie ofiar z ludzi.

W celu przedłużenia rodzaju ludzkiego Pan pozostawił jedynie sprawiedliwego Noego z jego rodziną, którzy uratowali się w arce. W filmie ukazane są unikalne fakty dotyczące znalezionych szczątków, żyjacych w starożytności, gigantów (wielkoludów), jak i fakty o gigantach będących od tysięcy lat w stanie śpiączki a które obecnie budzą się, oraz przedstawione są także świadectwa ludzi opowiadających o realnie żyjacych w naszych czasach wielkoludach.

Uważnie przypatrując się zachodzącym w naszych czasach wydarzeniom, widzimy rozpowszechnienie kultu Lucyfera, różnego rodzaju eksperymenty genetyczne w dziedzinie tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych, ktore z niegdyś tajnych laboratoriów przeniosły się do rządowych centrów naukowo-badawczych, zaczyna pojawiać się zrozumienie, że to wszystko jest skierowane przeciwko stworzeniu Bożemu i że my znowu żyjemy, tak jak przedtem, w czasach Noego. „Bogowie” powracają na Ziemię ażeby żyć pomiędzy ludźmi i wymieszać swoje nasienie z rasą ludzką. I tylko znając prawdę, która jest wyłożona w Piśmie Świętym, zdołamy się przygotować do tego, że nadchodzi wielkie oszustwo.

UWAGA! Zaleca się włączenie tłumaczenia za pomocą automatycznego translatora.

Za: http://protivkart.org/10015-zagovor-protiv-boga-novyy-film-galiny-carevoy.html

Publikacja: 9.03.2017

Tłumaczenie Tamara

Wolna Polska – Wiadomości Wolna Polska – Wiadomości – Informacje Świat Polska

Source: Spisek przeciwko Bogu !

Leave a Reply