Senat wznowił obrady

Senat w piątek rano wznowił obrady; izba zapozna się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Następnie przeprowadzone zostaną głosowania.

Senatorowie będą głosować m.in. nad nowelizacją ustawy o repatriacji, zakładającą m.in. podniesienie pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin na zakup mieszkania, oraz ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej.

Głosowana ma być także nowelizacja ustawy o pracy na morzu. 

RP, PAP

Source: Senat wznowił obrady