Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich. Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, rzecznika obligatoryjnie powołają instytucje zarządzające, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych.

8645131-polska-i-unia-europejska-900-556

– Rzecznik Funduszy Europejskich będzie dbał o interesy beneficjentów. W przypadku jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne  – mówi Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), Rzecznik będzie m.in. dokonywał okresowych przeglądów procedur realizacji krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju.

– Informacje o utrudnieniach i potencjalnych usprawnieniach Rzecznik będzie przyjmował m.in. od wnioskodawców i beneficjentów krajowych programów operacyjnych. Jego rolą będzie wskazywanie barier i proponowanie możliwych usprawnień we wdrażaniu funduszy europejskich. Chodzi o to by wybór i realizacja projektów przebiegały sprawnie, a inwestowanie tych pieniędzy było jak najbardziej efektywne – podkreśla Kwieciński.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply