CHINA-ENVIRONMENT-POLLUTION-HEALTH

Nad matematycznymi modelami służącymi do analizowania i prognozowania poziomów indeksu powietrza pracował zespół naukowców z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

– Przygotowując metodologię indeksu oraz skalę pomiarów wykorzystaliśmy doświadczenia naszych zagranicznych kolegów – mówi dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, profesor z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. – Warszawskie rekomendacje zostały oparte m.in. o Kanadyjski Indeks Zdrowotny Jakości Powietrza, Londyński Indeks Jakości Powietrza czy Europejski Indeks Jakości Powietrza.

Wyniki oparte są na danych historycznych o stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza, danych meteorologicznych oraz wskaźnikowych danych o emisjach. W oparciu o te informacje na stronie wip.um.warszawa.pl prezentowane są rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na zewnątrz oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Wynik obliczeń przedstawiany jest w czterech kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym i bordowym.

– Chodzi o to, żeby mieszkaniec nie musiał się zastanawiać, co oznacza konkretne liczbowe wskazanie pyłu czy innej substancji – mówi dr hab. inż. Artur Badyda z WIBHiŚ, kierownik zespołu pracującego nad Indeksem. – Pokazujemy to w przejrzysty sposób. Jaki kolor oznacza jakie stężenia, dociekliwi mogą sprawdzić w dostępnej w serwisie bazie wiedzy.

Warszawski Indeks Powietrza można sprawdzić na stronie wip.um.warszawa.pl.

Source: Rusza Warszawski Indeks Powietrza