Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2017 roku była o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zbliżony do oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 6,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

Factory - oil and gas industry

W porównaniu z wrześniem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji metali (o 15,6 proc.) oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,8 proc). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z wrześniem 2016 r., nastąpił jedynie w 5 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 35,5 proc.).

We wrześniu 2017 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 15,5 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 3,1 proc. wobec wzrostu o 3 proc. w sierpniu. W porównaniu z sierpniem br. ceny wzrosły o 0,4 proc.

Zgodne z oczekiwaniami wrześniowe dane oraz niska zeszłoroczna baza dla produkcji przemysłowej pozwalają oczekiwać, że dynamika produkcji przemysłowej w październiku br. znacząco przyspieszy i wyniesie około 9 proc. w skali roku. Wzrost produkcji budowlanej w październiku powinien przyspieszyć do około 20 proc. w ujęciu rocznym.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply