Planuje się, że zakaz obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku.

„Decyzją rządu statki o innej budowie będą mogły przechodzić, bo nie jesteśmy w stanie natychmiast wyłączyć wszelkiego rodzaju statków. Uważam, że nie ma tu żadnych środków antyrynkowych. Jest to normalna ochrona rosyjskiego producenta i powinna stymulować, m.in. (stocznię na Dalekim Wschodzie) „Zwiozdy” — powiedział wicepremier Borysow.

Według niego, Stany Zjednoczone w latach dwudziestych XX wieku wprowadziły podobne środki w celu ochrony swoich producentów.

„W przypadku przewozów do Ameryki w wodach przybrzeżnych mogą pływać tylko statki zbudowane w Stanach Zjednoczonych, pod amerykańską flagą. Północny Szlak Morski to rosyjskie wody przybrzeżne, chronimy interesy swoich armatorów w tym zakresie” — powiedział.