„Na cmentarzu miejskim w Jeleniej Górze, w województwie dolnośląskim, wandale zniszczyli 21 nagrobków na mogiłach żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w walce o wyzwolenie tego miasta od okupantów hitlerowskich. Według napływających informacji wyrządzone szkody zostały już naprawione, policja wszczęła śledztwo. Istota problemu nie ulega jednak zmianie. To kolejny oburzający przykład barbarzyńskiego stosunku do naszej spuścizny w Polsce. I dzieje się to pomimo zapewnień tamtejszych władz, że pochówki otoczone są bezwzględną opieką państwa polskiego, które wzięło na siebie zobowiązania wobec Rosji” — czytamy w komentarzu MSZ Rosji.

„Należy podkreślić, że mowa nie o pojedynczym wyskoku miejscowych chuliganów, lecz o oburzających konsekwencjach polityki prowadzonej przez władze w Warszawie, polityki mającej na celu prowokowanie opinii publicznej, na przykład poprzez falsyfikowanie historii, co rodzi takie przejawy bezkarności i podkopuje zasady moralne. Żądamy, aby bezprawiu został położony kres, żądamy pociągnięcia winnych do odpowiedzialności” — głosi komunikat rosyjskiego resortu.