Głosowanie odbyło się w trakcie posiedzenia RB zwołanego z inicjatywy Rosji po serii nalotów sił amerykańskich, brytyjskich i francuskich na cele w Syrii, które przeprowadzono w sobotę nad ranem. Za przyjęciem rezolucji głosowały Rosja, Chiny i Boliwia. Osiem państw było przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu.

W rosyjskim projekcie rezolucji naloty określono mianem „agresji”. Rosja domagała się w nim od USA i ich sojuszników natychmiastowego zaprzestania działań przeciwko Syrii i powstrzymania się od dalszego stosowania siły z naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych i norm prawa międzynarodowego.