„Ministerstwu Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej powierzam powołanie międzyresortowej grupy roboczej w celu wypracowania rekomendacji niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej obywateli Federacji Rosyjskiej mieszkających za granicą. W jej skład mają wejść przedstawiciele organizacji pozarządowych” — głosi polecenie.

Polecenie zostało zatwierdzone przez prezydenta po posiedzeniu rady ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, które miało miejsce 30 października. Polecenie ma zostać zrealizowane do 30 marca 2018 roku. Przebieg realizacji polecenia będzie nadzorować minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Leave a Reply