We wspólnym oświadczeniu państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy podniesiono kwestię sytuacji w Syrii, Iranie, na Ukrainie i Półwyspie Koreańskim. Strony kolejny raz potwierdziły bezalternatywność procesu politycznego w Syrii i wezwały do wywiązania się z porozumień w strefach deeskalacji. Z dokumentu wynika, że rozwiązanie kryzysu powinno odbywać się w zgodzie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ i „wynikać z konieczności suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Syrii”.

Ponadto państwa SOW wezwały uczestników wspólnego kompleksowego planu działania w ramach irańskiego programu jądrowego do przestrzegania zobowiązań wynikających z umowy w celu stabilizacji na całym świecie i w regionie. Ponadto opowiedzieli się za rozwiązaniem ukraińskiego kryzysu politycznego w oparciu o porozumienia mińskie.

Strony odnotowały kontakty między Koreą Północną i USA oraz wezwały wszystkich, aby sprzyjali procesowi negocjacyjnemu.

W dokumencie zwrócono szczególną uwagę na współpracę ekonomiczną między państwami SOW. Podkreślono, że strony przeanalizują perspektywy zwiększenia udziału walut narodowych w handlu i działalności inwestycyjnej.

Uczestnicy szczytu SOW podpisali też memorandum o współpracy w zakresie stymulowania współdziałania w sferach mikro-, małego i średniego biznesu. Członkowie organizacji będą też zacieśniać więzi w sferze turystyki.

W dokumencie odzwierciedlono stanowisko w kluczowych międzynarodowych kwestiach i nowych uczestników — w tym roku do tego formatu przyłączyły się Indie i Pakistan.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że „rozszerzony skład pozytywnie wpłynie na efektywność SOW, a obecna struktura jest najbardziej optymalna”.

— Między sąsiednimi krajami bardzo często pojawiają się kwestie wymagające dodatkowej uwagi ze strony władz tych państw. Organizacje tego rodzaju, jak SOW, powołuje się do życia po to, aby mieć platformę do rozwiązywania tych trudnych problemów. Cieszę się, że porozumieliśmy się w sprawie rozszerzenia Szanghajskiej Organizacji Współpracy o Indię i Pakistan. Mam nadzieję, że wszystkie państwa regionu będą wykorzystywać tę organizację również do głębszej pracy w wielostronnym formacie — powiedział Putin.

Z kolei przewodniczący Chin Xi Jinping podkreślił, że ten „szczyt ma historyczne znaczenie”.

— Nasze spotkanie po raz pierwszy odbywa się w takim formacie po rozszerzeniu SOW, z udziałem przywódców wszystkich ośmiu państw członkowskich. Z rozszerzeniem składu stałych członków organizacji staliśmy się jeszcze silniejsi — ocenił Xi Jinping.

Osiemnasty szczyt SOW odbywał się w chińskim Qingdao w dniach 9-10 czerwca. Kolejne spotkanie odbędzie się dokładnie za rok w Kirgistanie.