Tak zwana planeta X, której nie zdołał jak dotąd wykryć żaden teleskop, potrafi wywoływać znaczące wahania grawitacyjne w naszym gwiazdozbiorze, co z pewnością doprowadzi do nachylenia Słońca. Z reguły ciała niebieskie nachylone są w stosunku do gwiazdy o parę stopni, nachylenie Nibiru wynosi co najmniej 6 stopni, przez co Słońce utraci równowagę, a to może doprowadzić do niebywałych następstw.

Michael Braun, jeden z uczonych zajmujących się badaniem nowej planety, nie wie, jak wytłumaczyć dane zjawisko. Rzecz w tym, że uczeni mogą odnotować z pomocą instrumentów wpływ zagadkowego obiektu na gwiazdę i inne ciała niebieskie, ale nie są w stanie go zobaczyć.