318

REKLAMA / Advertisement

Prof. Ryszard Piotrowski jest prawnikiem-konstytucjonalistą, który wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Jest autorem licznych prac z tej dziedziny, m.in. „Pozycja ustrojowa sędziego”, „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”, „Polski ustrój państwowy”.

Portal Onet zapytał go o pozycję prawną organizatorów Marszu Niepodległości po dzisiejszym postanowieniu sądu o uchyleniu decyzji prezydent Warszawy zabraniającej organizacji imprezy.

– Twierdzenie, że władza publiczna ma pierwszeństwo w organizowaniu zgromadzeń jest w tych okolicznościach błędne – zakomunikował konstytucjonalista. – Trasa wytyczona wcześniej przez organizatorów Marszu Niepodległości na podstawie decyzji sądu należy do nich. I żadna władza nie ma prawa, by im tę przestrzeń zabrać.

REKLAMA / Advertisement

– Prezydent Andrzej Duda nie ma prawa, by to miejsce zabrać. Organ władzy publicznej nie ma prawa, by unieważnić legalne zgromadzenie, bo „sobie robi swoje”. W ten sposób można by unieważnić absolutnie każdą manifestację. A do tego prawo dopuszczać nigdy nie powinno – dodał.

za: onet.pl

REKLAMA / Advertisement