Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2017 roku była o 12,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami Ministerstwa Rozwoju.

factory

Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w październiku wzrosła o 9,7 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

W porównaniu z październikiem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 32 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji maszyn i urządzeń (o 23,8 proc.), wyrobów tekstylnych (o 21,9 proc.) oraz metali (o 21,7 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z październikiem 2016 r., nastąpił jedynie w 2 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 13,2 proc.).

W październiku 2017 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 20,3 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 3,0 proc. w porównaniu ze wzrostem o 3,2 proc. we wrześniu (po korekcie). W porównaniu z wrześniem br. ceny wzrosły o 0,3 proc.

W listopadzie oczekujemy nieznacznego spowolnienia tempa wzrostu produkcji przemysłowej, pomimo obserwowanej poprawy koniunktury w działach przetwórstwa przemysłowego. To poniekąd efekt statystyczny wysokiej bazy sprzed roku. W naszej ocenie w listopadzie br. produkcja przemysłowa powinna wzrosnąć o 8-9 proc. w ujęciu rocznym, natomiast produkcja budowalno-montażowa o 12 proc. w skali roku.

Pawel Pietkun

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Leave a Reply